பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 00000139

கொழும்பில் உள்ள பிரபல மரவேலை தளத்திற்கு அனுபவம் உள்ள தட்டச்சு வேலை (Carpenter)  தெரிந்தவர்களும் சிற்ப கொத்து  வேலை தெரிந்தவர்களும் தட்டச்சு வேலை உதவியாளர்கள் (Helpers)  தேவை. தொடர்புகளுக்கு : 072 9526551

Categories: , Location: , Submit Date: ,

Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :
Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :
Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :