கணனிக்கல்வி

Ad-id 00000162

சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும்  SPOKEN ENGLISH உம்  அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து  கற்க  முடியும் . சர்­வ­தேச  அங்­கீ­காரம்  பெற்ற  சான்­றிதழ் . கம்­பி­யூட்டர்  துறையில் வேலை­வாய்ப்­பிற்கும்  சுய­தொழில்  செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும் . வய­தெல்லை கல்­வித்­த­கைமை போன்ற தடைகள் இல்லை. நேர­டி­யா­கவோ ஒன்லைன்  மூல­மா­கவோ  கற்க முடியும் . ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய  வகுப்­புகள்  ஆரம்­ப­மா­கின்­றன . ISS, 78, புதுச்­செட்­டித்­தெரு  , கொழும்பு –- 13.  www.issUniversity.com 072 2000999

Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :
Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :
Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :