பொது வேலை

Ad-id 00000185

நைன­ம­டு­வி­லுள்ள தும்பு  தொழிற்­சா­லை­யொன்­றுக்கு  பணி­யா­ளர்கள்  தேவை . சம்­பளம் ரூ.1650/= முதல் நாளொன்­றுக்கு  ரூ.3000/=இற்கு மேல் பெற்­றுக்­கொள்­ளலாம் . தங்­கு­மிட வச­திகள்  இல­வசம் . 0774433179, 0777283505, 0762999802

Categories: , Location: , Submit Date: ,

Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :
Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :
Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :