அலுவலக வேலை

Ad-id 00000190

நாடு முழு­வ­து­முள்ள எமது  அலு­வ­ல­கங்­களில்  பணி­யாற்­று­வ­தற்கு  18- –- 25  வய­துக்­குட்­பட்ட  Office Clerk Girls தேவை . ரூ.25,000/= –- 35,000/= வரையில்  சம்­பளம் . பயிற்­சி­யுள்ள , பயிற்­சி­யற்­ற­வர்கள் . தொடர்­பு­க­ளுக்கு : 0740287230

Categories: , Location: , Submit Date: ,

Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :
Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :
Used Mitsubishi Car 2017 Model For Sale View Ad
சேவை
Category :