மைவெளிச்சம்

Ad-id 000005223

ஓம் சாயப்பா உங்கள் பிறந்த திகதி வருடம் மாதம் என்பனவற்றுடன் முன்கூடியே தொடர்பு கொண்டு வரவும். காதல் பிரச்சினை, தொழில் பிரச்சினை, குடும்பப் பிரச்சினை, வெளிநாட்டு பயணம் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு முன்கூடியே 077 7368640 தொடர்பு கொண்டு வரவும். www.eswari.com (காலை 10 மணி தொடக்கம் 6.00 மணிவரை) Dr.ஈஸ்வரி Hons JP , இல.21/ 1/1 ஜெம்பட்டாவீதி கொழும்பு 13.