ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 000006014

Aroma Restaurant மாபோல / வத்தளைக்கு வெயிட்டர் 45,000/=, காசாளர் 30,000/=, கிச்சன் உதவியாளர் 35,000/= முதல் 45,000/= .