மணமகள் தேவை

Ad-id 000006015

மலையகத்தை பிறப்பிடமாகக் கொண்ட கள்ளர் இனத்தைச் சேர்ந்த 30 வயதுடைய சொந்த தொழில்புரியும் மணமகனுக்கு தகுந்த வரனை எதிர்பார்க்கின்றோம் . முக்குலத்தோரும் விரும்பப்படுவர் . மலையகத்தவர் விரும்பப்படுவர் . தரகர்கள் வேண்டாம் . 


Categories: , Location: , Published Date: