අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් කඩිනම් තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා පාරිභෝගික උපකාරක කවුළුවක්

ශ්‍රි ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය අපනයනකරුවන්ට, ව්‍යවසායකයින්ට සහ මහජනතාවට රජයේ වැඩකරන දිනවල කඩිනම් තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා පාරිභෝගික උපකාරක කවුළුවක් ස්ථාපිත කර ඇත.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ අපනයන සේවාවන්හි කාර්යක්ෂමතාව සහ එලදායීතාවය උපරිම කිරීම සහ වෙනත් අදාළ ආයතන පිළිබඳ අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් ලබා දීම සදහායි.

මේ යටතේ අපනයන ක්ෂේත්‍ර‍යන්ට අදාල ඕනෑම පාරිභෝගික කටයුත්තක් සඳහා පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.15 දක්වා සහය ඉල්ලා සිටීමට මහජනයාට 0112300710 අංකයෙන් හෝ [email protected] විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සම්බන්ධ විය හැකිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

.