යාපනයේ අර්තාපල් අස්වැන්නෙන් ගොවීන්ට වැඩි අදායමක්

යාපනයේ අර්තාපල් අස්වැන්න නෙලීමේ කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමගම යාපනයේ අල ගොවීන්ගේ ආදායම වෙනත් වසර වලට වඩා වැඩි වී තිබේ.

මේ දිනවල එලවලු මිල ගණන් තරමක් ඉහල මට්ටමක පවතින නිසා යාපනයේ අල ගොවීන්ට ඔවුන්ගේ අල කිලෝවක් සදහා ගොවිපලෙන්ම රුපියල් 70 ත් 80 ත් අතර තොග මිලක් ලැබෙන බව යාපනයේ අල ගොවීන් ප්‍රකාශ කරයි.

පසුගිය වසරේ යාපනයේ අල ගොවීන්ට අල කිලෝවක් අලෙවි කර ගැනීමට හැකි වූයේ රුපියල් 30 ත් 40 ත් අතර තොග මිලකටය.

 

යාපනය අර්ධ ද්වීපය තුල මෙවර හෙක්ටයාර් 167 ක භූමි ප්‍රමාණයක අර්තාපල් වගා කොට ඇති අතර ඒ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 65 % ක ප්‍රමාණයක්ම වගා කොට ඇත්තේ යාපනයේ වලිකාමම් හා කෝපායි යන ප්‍රදේශ වල බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

යාපනයේ ගොවීන් සදහන් කලේ අර්තාපල් අස්වැන්න ඉතා ඉහල මට්ටමක පැවතියද අල ගැලවීම සදහා කම්කරුවන් සොයා ගැනීම යාපනයේ ගොවීන්ට විශාල ප්‍රශ්නයක් වී ඇති බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

.