இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்:

நாணயம்                    வாங்கும் விலை                          விற்கும் விலை

டொலர்

(அவுஸ்திரேலியா)      120.5278                                                 125.4749

டொலர் (கனடா)          134.1910                                                138.8939

சீனா (யுவான்)                24.7423                                                  25.8702

யூரோ

(யூரோ வலயம்)            195.6791                                                 202.2497

யென் (ஜப்பான்)              1.6633                                                       1.7223

டொலர் (சிங்கப்பூர்)    128.4735                                               132.5886

ஸ்ரேலிங் பவுண்

(ஐக்கிய இராச்சியம்)   217.5296                                               224.2165

 

பிராங்

(சுவிற்சர்லாந்து)             180.4412                                              186.5090

டொலர்

(ஐக்கிய அமெரிக்கா)   128.5063                                             182.1730

 

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                                  நாணயங்கள்                                         நாணயங்களின் பெறுமதி

பஹரன்                                        தினார்                                                      478.8476

குவைத்                                        தினார்                                                       593.9789

ஓமான்                                          றியால்                                                       468.9287

கட்டார்                                         றியால்                                                         49.5852

சவுதிஅரேபியா                        றியால்                                                         48.1350

ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்     திர்கம்                                                          49.1512

Leave A Reply

Your email address will not be published.

.