இலங்கையின் இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (2.08.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                              வாங்கும்  விலை                     விற்கும் விலை

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)           118.2791                                             123.1886

டொலர் (கனடா)                                131.2507                                             135.9123

சீனா (யுவான்)                                     24.9702                                               26.1226

யூரோ (யூரோ வலயம்)                    191.4601                                              197.9553

யென் (ஜப்பான்)                                 1.5873                                                  1.6438

டொலர் (சிங்கப்பூர்)                          126.2196                                             130.3259

ஸ்ரேலிங் பவுண்

(ஐக்கிய இராச்சியம்)                        210.5201                                              217.0844

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)                  173.9520                                              179.8502

டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)      174.4068                                              178.0569

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                                             நாணயங்கள்                          நாணயங்களின்  பெறுமதி

பஹரன்                                       தினார்                                               467.7683

குவைத்                                        தினார்                                               579.1340

ஓமான்                                         றியால்                                                458.0364

கட்டார்                                        றியால்                                                48.4368

சவுதிஅரேபியா                       றியால்                                                47.0188

ஐக்கியஅரபு இராச்சியம்   திர்கம்                                                 48.0095

Leave A Reply

Your email address will not be published.

.