இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்:

நாணயம்                    வாங்கும் விலை                          விற்கும் விலை

டொலர்

(அவுஸ்திரேலியா)      117.0918                                                 121.9585

டொலர் (கனடா)          131.3198                                                135.9824

சீனா (யுவான்)                24.4579                                                  25.5900

யூரோ

(யூரோ வலயம்)            194.6587                                                201.2192

யென் (ஜப்பான்)              1.6489                                                    1.7074

டொலர் (சிங்கப்பூர்)    125.5107                                              129.5775

ஸ்ரேலிங் பவுண்

(ஐக்கிய இராச்சியம்)  210.1752                                              216.7294

பிராங்

(சுவிற்சர்லாந்து)           179.0505                                              185.1095

டொலர்

(ஐக்கிய அமெரிக்கா) 174.9454                                              178.5977

 

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                                  நாணயங்கள்                                         நாணயங்களின் பெறுமதி

பஹரன்                                        தினார்                                                     469.0969

குவைத்                                        தினார்                                                      581.4091

ஓமான்                                          றியால்                                                      459.3434

கட்டார்                                         றியால்                                                      48.5710

சவுதிஅரேபியா                        றியால்                                                       47.1448

ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்     திர்கம்                                                        48.1459

Leave A Reply

Your email address will not be published.

.