செய்திகள்

நாடு முழு­வ­திலுமுள்ள நோயா­ளர்­க­ளுக்கும் மருத்­து­வர்­க­ளுக்கும் அதி நவீன மருத்­துவ ஆய்­வு­க­ளையும் நோய­றிதல் சேவை­க­ளையும் வழங்கும் தலை­சி­றந்த வைத்­தி­ய­சா­லை­யாக வெள்­ள­வத்தை Royal தனியார் வைத்­தி­யசா­லை­வி­ளங்­கு­கின்­றது. இந்த மருத்­து­வ­ம­னை­யா­னது மருத்­துவ நிபு­ணர்­களின் மத்­தியில் மிகவும்…
Read More...

இலங்கை சுற்றுலா துறையின் பல்துறை பிரச்சார நடவடிக்கைகள்

பிரசார நடவடிக்கைகள் இறுதி கட்ட மதிப்பாய்வு விரைவில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள நிலையில், இலங்கை சுற்றுலாத்துறை முனைப்புடன்…

2018ம் ஆண்டின் SDB புலமைப்பரீட்சை கருத்தரங்குத் தொடரின் பதினோராவது கருத்தரங்கு…

SDB வங்கியின் லக்தரு கணக்கின் அனுசரணையுடன், இம்முறை புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் பிள்ளைகளுக்காக,…
[bsfp-currency currency-title=”0″ style=”widget-5″ align=”auto” columns=”2″ scheme=”light” currency=”LKR” currencies=”top-x-currencies” currencies-count=”12″ currencies-selected=”” title=”Currency Widget” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””][bsfp-stockmarket-table style=”style-1″ scheme=”light” stocks=”top-x-stocks” stocks-count=”10″ stocks-selected=”” currency=”LKR” title=”Stock Market Table” show_title=”0″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]
.