நிகழ்ச்சிகள்

  மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை நிச்சயமாக தம்புள்ளை வரை நீட்டிக்கப்படும் –  …

மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை நிச்சயமாக தம்புள்ளை வரை நீட்டிக்கப்படும் என கௌரவ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் நேற்று…
[bsfp-currency currency-title=”0″ style=”widget-5″ align=”auto” columns=”2″ scheme=”light” currency=”LKR” currencies=”top-x-currencies” currencies-count=”12″ currencies-selected=”” title=”Currency Widget” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””][bsfp-stockmarket-table style=”style-1″ scheme=”light” stocks=”top-x-stocks” stocks-count=”10″ stocks-selected=”” currency=”LKR” title=”Stock Market Table” show_title=”0″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]
.