நிகழ்ச்சிகள்

2020 ஜனவரியில் 11 ஆவது யாழ் சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி…

வடக்கிற்கான பல்துறை நுழைவாயிலான யாழ் சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி நிகழ்வானது இலங்கையில் மிகவும் அபிமானம் பெற்ற வர்த்தக…
[bsfp-currency currency-title=”0″ style=”widget-5″ align=”auto” columns=”2″ scheme=”light” currency=”LKR” currencies=”top-x-currencies” currencies-count=”12″ currencies-selected=”” title=”Currency Widget” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””][bsfp-stockmarket-table style=”style-1″ scheme=”light” stocks=”top-x-stocks” stocks-count=”10″ stocks-selected=”” currency=”LKR” title=”Stock Market Table” show_title=”0″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]
.