ஜோதிடம்

Ad-id 000004023

தெய்வ அனுகூலம் , செல்வவளம் பெறவும் , நினைத்த காரியம் நிறைவேறவும் , பிரிந்தவர் ஒன்று சேர , திருமணத்தடை , புத்திரபாக்கியமின்மை நிவர்த்தி பெற்றிடலாம் . முன் அனுமதி குருஜி  


Categories: , Location: , Published Date: