அலுவலக வேலை

Ad-id 000006009

வெள்ளவத்தையிலுள்ள பிரபல டிரவல்ஸ் & டுவர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு பஸ் Booking Officer, வெளிநாட்டு பார்சல் பதிவாளர் , Office Clerk, காசாளர் , அலுவலக உதவியாளர் தேவை .