அலுவலக வேலை

Ad-id 000006010

கொழும்பு – 13 இல் தனியார் நிறுவனத்தில் தகுதி அடிப்படையில் தொழில் வாய்ப்புகள் மாத வருமானம் 35,000/= மேல் . தகைமை G.C.E. (O/L), (A/L) ஓய்வுபெற்றோர் , பட்டதாரிகள் இல்லத்தரசிகள் கொழும்பை அண்மித்த 25 –- 60 வயதுடையவர்கள். 


Categories: , Location: , Published Date: