பொதுவேலை

Ad-id 0000014076

வாகனங்கள் கழுவும் பிரபல நிறுவனமொன்றுக்கு வாகனங்கள் கழுவுபவர்கள் மற்றும் மெக்கானிக் தேவை. பயிற்சியுள்ள / பயிற்சியற்ற பணியாளர்கள் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம். 

Categories: , Location: , Published Date: