சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000015624

கொழும்பில் வசிக்கும் இந்திய தமிழ் வீடொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய Cook மற்றும் House Maid தேவை. வெளி-நாடுகளில் வேலை செய்த அனுபவமுள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். 

Categories: , Location: , Published Date: