ஜோதிடம்

Ad-id 0000016723

மலையாள மாந்திரீக முறையில் அச்சரங்கள் கேரளத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஆண், பெண் வசியம் மூலம் நீங்கள் எண்ணிய காரியங்களில் வெற்றியடையலாம். பிரிவால் வேதனையா? நல்ல நட்பை இழந்துவிட்டீர்களா? வீண் கவலை வேண்டாம். இது உண்மை சேவை என்பதால் நினைத்தது கைகூட ஆண் பெண் வசியங்கள் என்னிடம் உண்டு. வெளிநாட்டவர்களுக்கு கால பைரவ வசிய சக்கரங்கள் உண்டு. சக்கரத்தை தொட்டாலே வசியமாகி விடுவார்கள். எனது சேவை 58 வருடங்கள் உறுதிசெய்யப்பட்டவை. வாருங்கள் உங்கள் குறைகள் தீரும். பேராசிரியர் தேசபந்து Dr.P.K.Samy ஐயா