ஜோதிடம்

Ad-id 0000018404

மலை­யாள மாந்­தி­ரீக முறையில் அச்­ச­ரங்கள் கேர­ளத்­தி­லி­ருந்து வர­வ­ழைக்­கப்­பட்ட ஆண், பெண் வசியம் மூலம் நீங்கள் எண்­ணிய காரி­யங்­களில் வெற்­றி­ய­டை­யலாம். பிரிவால் வேத­னையா? நல்ல நட்பை இழந்­து­விட்­டீர்­களா? வீண் கவலை வேண்டாம். இது உண்மை சேவை என்­பதால் நினைத்­தது கைகூட ஆண், பெண் வசி­யங்கள் என்­னிடம் உண்டு. வெளி­நாட்­ட­வர்­க­ளுக்கு கால பைரவ வசிய சக்­க­ரங்கள் உண்டு. சக்­க­ரத்தை தொட்­டாலே வசி­ய­மாகி விடு­வார்கள். எனது சேவை 58 வரு­டங்கள் உறு­தி­செய்­யப்­பட்­டவை. வாருங்கள் உங்கள் குறைகள் தீரும். பேரா­சி­ரியர் தேச­பந்து Dr.P.K.Samy ஐயா