ஜோதிடம்

Ad-id 0000018724

கேரள இந்தியன்  ஜோதிடம்  மூலம் கைரேகை , நாம நட்சத்திரம் , கல்வி, உத்தியோகம் , தொழில் வியாபார விருத்தி , திருமணயோகம் , கணவன் –- மனைவி பிரச்சினை , குடும்பப்பிரச்சினை , பிள்ளைகள்  படிப்பு , வெளிநாட்டுப்பயணம் , காதல்  பிரச்சினை (48 மணிநேரத்துக்குள் தீர்வு) அனைத்துக்கும்  தீர்வுண்டு .