ஜோதிடம்

Ad-id 0000019342

கொல்லிமலை மாந்திரீகம், உங்கள் காரியம் எதுவானாலும் வன்சொட்டில் முடிக்க முடியும்.ஓயாமல் வாட்டும் பிரச்சனைகள் மாயமாய் மறையும்.  நிம்மதியும் சந்தோசமும் கைக்கோர்க்கும். பிரிந்த பிரச்சனைப்பட்ட காதலர்களையும், தம்பதியினரையும் அவரசம், அவசியம் அறிந்து ஒன்று சேர்க்க முடியும். உங்கள் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அடங்கி இணக்கமாக நடப்பார்கள். நீஙக்ள பிரச்சனைகளால் தடுமாறும் போது சரியான தீர்வு நாங்கள் கொடுப்போம். உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் தீர்ந்து நிம்மதி கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை பிரகாசம் ஆகும். குறைந்த கட்டணம்.  077 4057868 நேரில் வராமலும் காரியங்களை நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் சுவாமி ஜீ ஜெயஸ்ரீ 

Categories: , Location: , Published Date: