வீடு/ காணி விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000019754

கொழும்பு – 10 பஞ்­சி­கா­வத்­தையில் Main Road இற்கு அரு­கா­மையில் தூய உறுதி பத்­தி­ரத்­துடன் வீடு விற்­ப­னைக்கு, வாட­கைக்கு/ குத்­த­கைக்கு உள்­ளது. Store இற்கும் உகந்­தது.