திரு­மண சேவை

Ad-id 0000019760

வெளி­நா­டு­க­ளிலும் உள்­நாட்­டிலும் வசிக்கும் யாழ்/ COLOMBO மண­மக்­களின் திரு­மணக் குறிப்­புகள் (சூரி­யனும் செவ்­வா­யு­முள்ள ஜாத­கங்கள்/ RC/ DIVORCES/ VEGETARIANS) ஏரா­ள­முண்டு. 19 வருட அனு­பவம். மஞ்சு திரு­மண சேவை www.manjumarriageservice.com