பாதுகாப்பு / சாரதி

Ad-id 0000020279

கொழும்பு 04இல் உள்ள சில்லறைக்கடை ஒன்றிற்கு சில்லறைக்கடைவேலையில் அனுபவம் உள்ள ஆட்டோ வான் ஓட தெரிந்த மலையகத் தமிழ் டிரைவர் தேவை. 25 வயதிக்கு உட்பட்டவர் சம்பளம் 50,000/= தொடக்கம் 60,000/= வரை.