விற்பனையாளர்கள்

Ad-id 0000020280

கொழும்பு 04இல் உள்ள சில்லறைக்கடை ஒன்றிற்கு சில்லறைக்கடை வேலையில் அனுபவம் உள்ள ஆட்டோ வான் ஓட தெரிந்த மலையகத் தமிழ் டிரைவர் தேவை. 25 வயதிற்கு உட்பட்டவர் சம்பளம் 50,000/= தொடக்கம் 60,000/= வரை 

Categories: , Location: , Published Date: