சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000020282

தெஹிவளையில் உள்ள பலகாரம் செய்யும் இடத்திற்கு பலகாரம் செய்ய பலகாரம் செய்பவர்களுக்கு கை உதவி செய்ய தமிழ்பெண் வேலை ஆட்கள் தேவை. நல்ல கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் தரப்படும்.