தையல் அழகுக்கலை

Ad-id 0000020283

கொழும்பு கிருலப்பனையில் கேர்ட்டின் தைப்பதற்கு நன்கு ஜூக்கி மெஷினில் தையல் அனுபவமுள்ள ஆண்,பெண் உதவியாளர்கள் தேவை.