அலுவலகவேலை

Ad-id 0000020284

FM International Pvt (Ltd) தனது நாடளாவிய ரீதியிலான கிளைகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு (Supervisor, HR, IT, Accounting, Cashier, Administrative, Sales Executive) தகுதிகளின் அடிப்படையில் EPF, ETF, உடன் மாதாந்த வருமானம் 45,000/= – 85,000/= வரையிலான நிரந்தர வருமானமும் பெறலாம். அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்படும். அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் O/L, A/L தகுதியுடைய இருபாலாரும் விண்ணப்பிக்கலாம். முதலில் விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு அவர்களுடைய மாவட்டங்களிலே வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும். SMS Your NIC No and Name with Address. 

Categories: , Location: , Published Date: