கல்வி

Ad-id 0000020311

A/L, O/L, PHYSICS, COMBINED MATHS, CHEMISTRY (தமிழ் , ENGLISH MEDIUM) LOCAL, EDEXCEL, CAMBRIDGE SYLLABUS (AS, A2, O/L MATHS PHYSICS, CHEMISTRY) CLASSES MORATUWA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY மாணவர்களினால்  , MORATUWA UNIVERSITY ENGINEERING FIELD GRADUATES இனால்  PERSONAL , GROUP  வகுப்புக்களாக  கற்பிக்கப்படும்  . A/L இணைந்த  கணிதம், பௌதீகவியல் , இரசாயனவியல் , O/L கணிதம், விஞ்ஞானம்  வகுப்புக்கள்  மொறட்டுவை  பல்கலைக்கழக  ENGINEERING துறை மாணவர்கள் ,பட்டதாரிகளால்  கற்பிக்கப்படும் .

Categories: , Location: , Published Date: