வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000020313

யாழ் வைத்தியசாலை வீதியில்  3 1/2  பரப்பு  காணி  உடனடியாக  விற்பனைக்கு  உள்ளது . காங்கேசன்  துறை வீதி மற்றும்  வைத்தியசாலை  வீதி சந்தியில்  அமைந்துள்ளது . வர்த்தக  நடவடிக்கைகளுக்கு  மிகவும்  உகந்தது .