சேவை

Ad-id 0000020314

Birds of Paradisee Elders Care Home வயது வந்தவர்களுக்கான  அமைதியான  சூழலில்  முழுநேர  மருத்துவச் சேவையுடன்  தற்காலிக  நிரந்தர  தங்குமிட  வசதிகளுடன்  கூடியதும்  பிரத்தியேகமான  அறைகளும்  அதிவசதிகளும்  பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது.  Kalubowila, Dehiwala ஆகிய இடங்களில்  வைத்தியர்களால்  நடத்தப்படும் . பதிவுசெய்யப்பட்ட  முதியோர்  இல்லம்