வைத்தியம்

Ad-id 0000022141

மிக நீண்ட காலமாக காணப்படும் முழங்கால் வலி, இடுப்புவலி, கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டை இறுபக்கம் வலி போன்றவற்றிற்கு விஷேட Moxa சிகிச்சை வழங்கப்படும். முதல் தடவையில் மாற்றத்தை அறியலாம். முன் அனுமதி அவசியம் .