வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000023157

இலங்கையின் முன்னணி தமிழ் பத்திரிகை நிறுவனத்தின் ஏக்கல, ஜா-எல இல் அமைந்துள்ள அலுவலகத்திற்கு இயந்திரவியல் உதவியாளர்கள்  / இயந்திரவியல் பயிலுனர்கள் பதவிக்கான பணியாளர்கள் இணைத்துக்கொள்ளப்படுகின்றனர். சம்பளம் பேசித்தரமானிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: