வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000023158

இலங்கையின் முன்னணி தமிழ் பத்திரிகை நிறுவனத்தின் யாழ்ப்பாணக் கிளையில் பணியாற்றுவதற்கு தேநீர் தயாரிப்பாளர்/அலுவலக உதவியாளர் தேவை.