ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000023165

கொழும்பில் இயங்கிவரும் Fast Food Restaurant, ஒன்றிற்கு இந்தியன் Cook, Chinese Cook, Kitchen Helper, Dishwasher, Butchery, Waiters, Juice Maker, Bun Maker, Cashier, Call Center , வெற்றிடங்களுக்கு ஆள் தேவை.