கல்வி

Ad-id 0000023169

A/L, O/L PHYSICS, COMBINED MATHS, CHEMISTRY (தழிழ், ENGLISH MEDIUM) LOCAL, EDEXCEL, CAMBRIDGE SYLLABUS (AS, A2, O/L MATHS, PHYSICS, CHEMISTRY) CLASSES MORATUWA UNIVERSITY ENGINEERING FACULITY மாணவர்களினால் MORATUWA UNIVERSITY ENGINEERING FIELD GRADUATES இனால் PERSONAL, GROUP வகுப்புக்களாக கற்பிக்கப்படும். A/L இணைந்த கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், O/L கணிதம், விஞ்ஞானம் வகுப்புக்கள் மொறட்டுவை பல்கலைக்கழக ENGINEERING துறை மாணவர்கள் பட்டதாரிகளால் கற்பிக்கப்படும். 

Categories: , Location: , Published Date: