சேவை

Ad-id 0000023170

Birds of Paradise Elders Care Home வயது வந்தவர்களுக்கான அமைதியான சூழலில் முழுநேர மருத்துவச் சேவையுடன் தற்காலிக நிரந்தர தங்குமிட வசதிகளுடன் கூடியதும் பிரத்தியேகமான அறைகளும் அதிக வசதிகளும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது . ஆகிய இடங்களில் வைத்தியர்களால் W.A.Silva Mawatha, Wellawatta, Colombo –06, Kalubowila, Dehiwela நடத்தப்படும் . பதிவுசெய்யப்பட்ட முதியோர் இல்லம் . 

Categories: , Location: , Published Date: