பொதுவேலை

Ad-id 0000023176

கொழும்பு – 10 இல்  அமைந்துள்ள  சினிமா  தியேட்டருக்கு  காவலாளி  மற்றும்  க்ளீனர்  தேவை . சம்பளம்  பேசித்தீர்மானிக்கலாம்  . தங்குமிடம்  மட்டும்  வழங்கப்படும் . மாத சம்பளம் 50,000/= காவலாளி , க்ளீனருக்கு  30,000/=  வழங்கப்படும் .