காணி தேவை

Ad-id 0000024698

திருகோணமலை நகரப்பகுதியில் இருந்து நிலாவெளி கடலோரப் பகுதியிற்கு உட்பட்ட உறுதிக்காணி தேவை. காணிகள் இருப்பின் உடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.