ஜோதிடம்

Ad-id 0000024956

கொல்லிமலை மாந்திரீகம் உங்கள் காரியம் எதுவானாலும் வன்சொட்டில் முடிக்க முடியும். ஓயாமல் வாட்டும் பிரச்சினைகள் மாயமாய் மறையும். நிம்மதியும், சந்தோசமும் கைக்கோர்க்கும். பிரிந்த பிரச்சினைப்பட்ட காதலர்களையும், தம்பதியினரையும், அவசரம் அவசியம் அறிந்து ஒன்று சேர்க்க முடியும். உங்கள் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அடங்கி இணக்கமாக நடப்பார்கள். நீங்கள் பிரச்சனைகளால் தடுமாறும் போது சரியான தீர்வு நாங்கள் கொடுப்போம். உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் தீர்ந்து நிம்மதி கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை பிரகாசம் ஆகும். குறைந்த கட்டணம் நேரில் வராமலும் காரியங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம். சுவாமிஜி ஜெயஸ்ரீ

Categories: , Location: , Published Date: