ஜோதிடம்

Ad-id 0000024957

உங்கள் பிரச்சினை எதுவானாலும் ஒரு முறை என்னைத் தொடர்பு கொண்டால் 100% வெற்றி நிச்சயம். நடக்காத காரியங்களையும் நடத்தி வைக்கும் சக்தி என்னிடம் மட்டுமே உண்டு. என்னை நம்புங்கள் பணப்பிரச்சினை, தொழில்முடக்கம், வியாபார மந்தம் , கடன் முன்னேற்றத்தடை, எதிரிதொல்லை, வழக்கு, கொடுத்த பணம் திரும்பிவர, காதல் , கணவன், மனைவி பிரச்சினை, நீண்டகால நட்பின் பிரிவால் வேதனை, நன்றாக பழகி பயனடைந்து விட்டு விலகிச்சென்று விட்டவர் குழந்தையின்மை, மகரிஷி தேசபந்து கௌரவ கலாநிதி ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி. www.facebook.com/ srimath suwamiji (Sri Rudra Paramahamsar)

Categories: , Location: , Published Date: