வைத்­தியம்

Ad-id 0000025215

நீரி­ழி­வினால் ஏற்­படும் நாட்­பட்ட காயங்கள், மாறாத கால்­வலி, கால் விறைப்பு, ஆண்மைக் குறைவு மற்றும் மூட்டு வாதம், பாரி­ச­வாதம், நாட்­பட்ட வயிற்று உபா­தைகள் போன்ற வியா­தி­க­ளுக்கு சிறந்த சிகிச்சை பெற, கிழக்கு மாகா­ணத்தில் அழை­யுங்கள்.