வைத்திய சேவை

Ad-id 0000025516

நீரிழிவினால் ஏற்படும் நாட்பட்ட காயங்கள், மாறாத கால்வலி, கால் விறைப்பு, ஆண்மைக்குறைவு மற்றும் மூட்டு வாதம், பாரிசவாதம், நாட்பட்ட வயிற்று உபாதைகள் போன்ற வியாதிகளுக்கு சிறந்த சிகிச்சை பெற, கிழக்கு மாகாணத்தில் அழையுங்கள்.