வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000026174

தலவத்துகொடை முச்சந்தியிலிருந்து 100m தொலைவில் பன்னிபிட்டிய வீதியில் நவீன பாணியிலான பூரணப்படுத்திய இரண்டு மாடி வீடு விற்பனைக்குண்டு. வீட்டிலிருந்து பிரதான வீதிக்கு 25m .