சேவை

Ad-id 0000026459

கொழும்பில் 10 வருடகால அனுபவமிக்க எமது சேவையினூடாக உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடனே பெற்றுக்கொள்ளலாம். House Maids, Baby Sitters, Male/ Female cooks, Drivers, Gardeners, Cleaning, Male/Female Attendants, Sales (Male/ Female), Boys Girls for garments, couple. இவ் அனைவருக்குமான வயதெல்லை 18 –- 60. ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 பேர் Replacment முறையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனம்.

Categories: , Location: , Published Date: