தேவை

Ad-id 0000026726

சிறுநீரகம் தேவை. 53 வயதுடைய A+ குருதி வகையைச் சார்ந்த ஆண் சிறுநீரக நோயாளிக்கு A+ அல்லது O+ வகையைச் சேர்ந்த சிறுநீரகத்தை தானமாக வழங்கக்கூடியவர் தொடர்பு கொள்ளவும். தகுதி உடையவர்க்கு தகுந்த சன்மானம் வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: