வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000026761

களுபோவில பீரிஸ் ரோட் 73/4 வைத்தியசாலை முன்னால். தனி வீடு 2 அறைகள், Hall, சமையலறை, குளியலறையுடனான வீடு வாடகைக்குண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: